Kasutajad, kelle nimi muudetakse

Sellel leheküljel on loetletud siin vikis registreeritud kasutajad, kelle nimi muudetakse seoses ühendatud sisselogimise lõpliku kehtestamisega. Veel teavet ühtse sisselogimissüsteemi kohta. Nime muutmise soovi saavad kasutajad avaldada leheküljel Special:GlobalRenameRequest.

Kasutajanimi Registreerunud Redigeerimisi