Linteri vead

Esmajärgulise tähtsusega

Teisejärgulise tähtsusega

Kolmandajärgulise tähtsusega