Mine sisu juurde

Roheline maailmavaade

Allikas: Vikitsitaadid

Roheline maailmavaade väärtustab eelkõige keskkonnakaitset ja säästlikku majandamist. Selle püüdleb tasakaalulise rohelise elusviisi poole, mis põhineks ökosüsteemi protsesside (aineringete ja liikide kooselu) tasakaalu ning elurikkuse säilitamisel ning oleks seeläbi jätkusuutlik. Rohelisel maailmavaatel põhineb ka poliitiline roheline ideoloogia, kuid roheline poliitika on vaid osa ülemaailmsest rohelisest liikumisest.

  • Meil on suur roheline kogudus, kuid väga vilets roheline partei. Partei ei huvita eesti inimest, teda huvitab kogudus. [---] Miks siis pole Eestis praegu ühtegi arvestatavat rohelist parteid? Keegi pole seni osanud ühendada rohelist mõtteviisi ja rahvuslust. Eesti inimene otsib tuge oma rohelisele südametunnistusele, aga seda pole seni suutnud keegi pakkuda. Roheline ilmavaade on Eestis justkui hüljatud koduloom, kes tõttab ühe ukse tagant teise juurde ja otsib endale meeleheitlikult peremeest.