Venestamine

Allikas: Vikitsitaadid

Venestamine ehk russifitseerimine on vene keele ja kultuuri pealesurumine teistele rahvastele. Venestamise tulemus võib olla venestumine ehk russifitseerumine.

Venestamine oli Venemaa Keisririigi ametlik ja Nõukogude Liidu mitteametlik poliitika, Nõukogude Liidu valitsuse ja Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei sellekohased otsused olid salajased. Venestamise kaugemaleulatuv eesmärk oli vähemusrahvaste assimileerimine: nende muutmine vene kultuuriruumi omaks pidavaks ja ennast venelasena teadvustavaks rahvaks – venelasteks. Venestamise tulemusel on paljud Venemaa aladel elanud väikerahvad kaotanud oma identiteedi ning omandanud vene keele ja kultuuri.

  • Väike-Vene, Liivimaa ja Soome provintse valitsetakse neile kinnitatud privileegide abil ning nende kõigi äkitine kaotamine oleks üsna näotu; samas nende pidamine välismaaks ning nende kohtlemine välismaana on enam kui viga – seda võib nimetada lausa lolluseks. Need provintsid, nagu ka Smolensk, tuleb lihtsaimate abinõude najal viia selleni, et nad venestuksid ning lõpetaksid metsa poole vahtimise nagu hundid. Seda saab alustada üsna lihtsalt, kui neis provintsides valida mõistlikud inimesed ette otsa...
    • Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями, и нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно б было; однако ж, и называть их чужестранными и обходиться с ними на таковом же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции, также и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть как волки к лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях...
    • Katariina II omakäeline pöördumine vürst Pjotr Andrejevitš Vjazemski poole viimase kindral-prokuröri ametisse asumisel veebruaris 1764 [1]
  • Kui keegi tahab näitlikult tutvuda Vene impeeriumi ajalooga ja osta raamatukauplusest müüdavat lühikest Vene impeeriumi ajalugu (ühes atlasega), siis, libistanud pilgu üle kaartide, mis kujutavad Venemaa arengut Rjuriku aegadest peale, iga gümnasistki veendub, et suur Vene impeerium oma tuhandeaastase eksisteerimise kestel on tekkinud sellest, et Venemaal elavad slaavi suguharud relvajõudu ja muid vahendeid kasutades vähehaaval on endasse neelanud terve leegioni teisi rahvusi. Sellest saabus siis Vene impeerium, mis kujutab endast konglomeraati, ja sellepärast tegelikult pole olemas Venet, vaid on ainult Vene impeerium.
  • Enam ei saa venestust pidada keisririigi rahvuspoliitikat suunanud peamiseks teguriks.
    • Karsten Brüggemann, "Lõpp venestusele. Ühe vaieldava uurimisparadigma kriitika". Eesti Ajalooarhiivi Toimetised 18(25). Vene impeerium ja Baltikum II. Tartu, 2010, lk 360-372 (tlk Tea Vassiljeva)

Viited[muuda]

  1. Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 7: Бумаги Императрицы Екатерины II, хранящияся в Государственном Архиве Министерства Иностранных Дел (здесь помещено более 400 преимущественно собственноручных бумаг императрицы, с 1744 по 1764 год включительно). Ч. 1 / Собраны и изданы, с Высочайшаго соизволения, по предначертанию Его Императорскаго Величества Государя Наследника Цесаревича, академиком Пекарским. — СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1871. — XXXVI, lk 417
Vikipeedias leidub artikkel