Eesti inimarengu aruanne

Allikas: Vikitsitaadid

Proosa[muuda]

  • Võimalik, et SKT, keskmise eluea ja Gini kordaja muutuste kajastamine ja kommenteerimine allub rahvusvaheliste spordivõistluste sarnaselt paremini meediaformaatidele ja -žanritele. Seevastu inimarengu "pehmemad" ja abstraktsemad aspektid, mis seonduvad näiteks väärtuste, identiteedi ja teiste kultuuridimensioonidega ning on raskemini mõõdetavad ja võrreldavad, on saanud mõnevõrra tagasihoidlikuma kõlapinna.
  • Huvitav on tõdeda, et EIA retseptsioon poliitikute ja kommentaatorite seas toimib omamoodi sotsiaalse indikaatorina: kohati ootamatud ja valulikud reaktsioonid EIAs tõstatatud probleemidele toovad esile reageerijates juurdunud enesestmõistetavused ja ideoloogilised eeldused. Ehkki EIA diskursus on põhiosas deskriptiivne ning säilitab ka hinnangutes enamasti leebelt kriitilise tonaalsuse, on ainuüksi teatud valukohtadele osundamine sundinud status quo pooldajaid käituma põhimõttel "parim kaitse on rünnak".