Rajasõltuvus

Allikas: Vikitsitaadid

Proosa[muuda]

  • Ühiskonnaanalüüsis on kasutusel mõiste "rajasõltuvus". Selle all peetakse silmas seda, et toimunud sündmused ja kujunenud institutsioonid, huvide konstellatsioonid ja toimimise praktikad selgitavad suurel määral, kuhupoole ühiskond areneb. Iga valik võib teha mõne valiku edaspidi võimatuks. Maakeeli öelduna tähendab rajasõltuvus seda, et üle oma varju ei hüppa.
  • Ka meediat puudutavad seadused ja regulatsioon on rajasõltuvuslikult määratletud. Kuna masside meelte hullutajana on Euroopas algusest peale peetud ohtlikumaks televisiooni ja raadiot, on ka nende tegutsemisväli olnud riigi rangema kontrolli all. Eestis näiteks on televisiooni ja raadiot kujundatud ringhäälingulubade, praegu meediateenuste lubade, konkurentsipõhise jagamise kaudu. Loa andmisega kirjutatakse üldjoontes ette, mis peab auditooriumini jõudma – kui palju peab auditoorium saama uudiseid, kui suurel määral Eesti ja kui palju ning mis keeles teiste riikide meediatoodangut.