Mine sisu juurde

Roomet Jakapi

Allikas: Vikitsitaadid
Roomet Jakapi, 2014.

Roomet Jakapi (sündinud 18. aprillil 1973) on eesti filosoof, kirjanik ja muusik.

"Rahvusvaheliste tippspetsialistidega"[muuda]

Tsitaadid väljaandest: Roomet Jakapi, "Rahvusvaheliste tippspetsialistidega: Büronaudi päevaraamat", Tartu: ;paranoia, 2021.


 • Publitseeritavate kaastööde teaduslik tase on olnud ühtlaselt kõrge. (lk 3)
 • Siit järgneb rida olulisi järeldusi selle kohta, kuidas mõistsid nad moraalse ja ühiskondliku toimimise lähtekohti. (lk 8)
 • Tegemist on silmapaistvate intellektuaalsete võimetega noore teadlasega, kes vajab oma uurimistöö tõhusaks jätkamiseks kontakte eriala teiste asjatundjatega Põhjamaades. Sealjuures tuleb kõne alla kaasjuhendaja leidmine välisülikoolist. (lk 9)
 • Lisaks on ta õpetanud kursusi kõigil õppetasemetel, pälvides oma tõsise töössesuhtumise ja inspireeriva arutlemisoskusega nii tudengite kui ka kolleegide lugupidamise. (lk 10)
 • Sisuline aruanne on hästi loetav, põhjalik ja konkreetne, sisaldab kõiki tarvilikke alajaotusi ja annab projekti raames tehtust selgepiirilise ülevaate. Kulude aruanne on läbipaistev ja selle selgitus detailne. (lk 14)
 • Samas on esinenud raskusi ilmumistähtaegadest kinnipidamisega. (lk 17)
 • Kahtlemata aitab projekt kaasa nimetatud teemavalla sügavamale mõistmisele üldiselt, aga sel on potentsiaali olla abiks ka aktuaalsete poliitiliste otsuste tegemisel. (lk 19)
 • Kraadiõppureid kaasati projekti sobival hulgal. Kraadiõppurid avaldasid ka teaduspublikatsioone. (lk 20)
 • Ettekannete baasil on tal teoksil artiklite seeria, mis tegeleb taotluse eesmärgi nr 5 täitmisega kuni projekti lõpuni. (lk 23)
 • Uurimuse tulemuste filosoofilis-kontseptuaalne analüüs on kavas teostada projekti teises faasis. (lk 25)
 • Selle varamu säilitamine üksnes internetis ei pruugi pikas perspektiivis mõistlik strateegia olla. (lk 27)
 • Saadud tulemused on teaduslikult olulised ja originaalsed, autori põhiväiteid toetab veenev argumentatsioon. (lk 28)
 • See võimaldaks tal segamatult keskenduda uurimistööle, sest seniste õpingute käigus on ta pidanud end rahastama erinevate tegevuste abil, mis uurimistöösse ei puutu ning röövivad selleks vajalikku aega. (lk 30)
 • Eeldatavasti pälvib see number tänu uudsele sisulisele lähenemisnurgale ja kõrgele kvaliteedile asjatundjate tähelepanu kõikjal, kus leidub selle teemaga tegelejaid. (lk 32)
 • Tehtud järeldused on selgepiirilised ja olulised. Koostöö oli igati meeldiv. (lk 34)
 • Projekti tulemuste originaalsus ilmneb kolmes punktis. (lk 35)
 • Kavas on publitseerida sel alateemal vähemalt 2 artiklit. (lk 38)
 • Süsteemselt ei ole sellega tegelenud, arvulisi andmeid hetkel esitada pole. (lk 39)
 • Minu hinnangul on autori lähenemisviis olnud igati asjakohane, sisult julge, metoodilises plaanis teadlik ja piisavalt ettevaatlik, nagu on vajalik tulemusliku kontekstitundliku uurimistöö tegemisel. (lk 41)
 • Siiski tuleb avaldada senisest rohkem artikleid. Selleks vajalik aeganõudev eeltöö on tehtud. (lk 44)
 • Jah, tema jultunud mõtteid on meie ajas ning meie intellektuaalses ja poliitilises kontekstis vaja. Et me mõttemugavuses ei uinuks. (lk 45)
 • Allpool viidatud publikatsioonide seerias näitasin üksikasjaliselt teaduslike ja religioossete mõttealuste tähtsust uusaegse Briti moraalifilosoofia jaoks. (lk 47)
 • Konsultatsioonid eriala tippspetsialistidega lisasid taotlejale akadeemilist enesekindlust, mis on hädavajalik rahvusvahelisel tasemel teadustöö teostamiseks. Ühtlasi said märgatavalt selgema kuju väitekirja teoreetilised lähtekohad. (lk 48)
 • On vaja loota, et rahastamine jätkub piisavas mahus, et tuleval aastal saaksime palgata ta oluliselt pikemaks perioodiks, nii nagu kõigiti sobivale kandidaadile kohane. (lk 50)
 • Püstitatud sisulised eesmärgid on üldjoontes täidetud. Projekti teostamisel on uurimistöö fookus mõnevõrra teisenenud. See muutus jääb aga algsete eesmärkide raamesse ja on sisuliselt täiesti põhjendatud. (lk 54)
 • Ja viimaks, tegemist on silmapaistvalt süsteemselt ja loovalt mõtleva ja kirjutava üliõpilasega, kelle suutlikkuses kirjutada väga heal tasemel uurimistöö ei ole mul kahtlust. (lk 56)
 • Kokkuvõttes olen veendunud, et tegemist on kõnealusele ametikohale igati sobiva töötajaga. (lk 58)
 • Arvestades doktorandi suurepäraseid tulemusi senistes õpingutes, võimekat ja tegusat intellekti, tõsist töössesuhtumist ning tahet teostada oma uurimistööd rahvusvahelisel tasemel, olen veendunud, et kõnealuse stipendiumi toel suudaks ta anda väärika panuse oma uurimisvalda ja jõuda väitekirja kaitsmiseni plaanipäraselt. (lk 60)
 • Rahastamine on olnud lünklik. (lk 66)
 • Põhjuseks, miks teine number õigeaegselt ilmuda ei jõudnud, on see, et vaatamata laialdaselt levitatud rahvusvahelisele üleskutsele ei laekunud numbrisse tähtajaks piisavalt kaastöid. (lk 71)
 • Ta huvitus filosoofiast sügavamalt juba keskkoolis. (lk 73)
 • Pigem põgenetakse nende näiliselt keerukate teemade eest. (lk 74)
 • Projekt on väga sisukas ja hoolikalt komponeeritud. Metoodika on selgepiiriline ja põhjendatud. (lk 79)
 • Nagu näha projekti täitjate personaalse uurimistöö tulemuste järgnevatest kirjeldustest, leidis enamus neist hüpoteesidest ka kinnitust. (lk 83)
 • Taotletud summast eraldati 1/10 ning sellest asjaolust lähtuvalt saab hinnata ka saavutatud tulemusi ja püstitatud eesmärgi täitmist. (lk 86)

Välislingid[muuda]

Vikipeedias leidub artikkel