Klassivõitlus

Allikas: Vikitsitaadid

Klassivõitlus on peamiselt marksismis kasutatav mõiste ühiskonnas pidevalt aset leidva konflikti kohta kahe (antagonistliku) või ka enama sotsiaalse klassi vahel. Karl Marxi idee kohaselt on kogu ajaloo vältel ühiskonnas olnud ekspluateerijate klass ja ekspluateeritavate klass, kes kasutab äraelamiseks rõhuva klassi omanduses olevaid resursse, kuid jääb ilma oma tööga loodud lisaväärtusest (kasumist), mis koguneb ekspluateerijate kätte. Selle tulemusel tekib rahulolematus ekspluateeritavate klassis mis omakorda tekitabki tingimuse klassivõitluseks.

  • Iga tööline on küps kodanlaseks, pange seda tähele, iga töölise suurim unistus on hästisöönud burzhui! Andke töölisele natuke varandust, kohe on ta kodanlikum kui kodanlane ise ega taha enam mingist klassivõitlusest burzhuaasia vastu teadagi!
Vikipeedias leidub artikkel