Wikipedia-logo-et.png

Klassivõitlus

Allikas: Vikitsitaadid
Jump to navigation Jump to search

Klassivõitlus on peamiselt marksismis kasutatav mõiste ühiskonnas pidevalt aset leidva konflikti kohta kahe (antagonistliku) või ka enama sotsiaalse klassi vahel. Karl Marxi idee kohaselt on kogu ajaloo vältel ühiskonnas olnud ekspluateerijate klass ja ekspluateeritavate klass, kes kasutab äraelamiseks rõhuva klassi omanduses olevaid resursse, kuid jääb ilma oma tööga loodud lisaväärtusest (kasumist), mis koguneb ekspluateerijate kätte. Selle tulemusel tekib rahulolematus ekspluateeritavate klassis mis omakorda tekitabki tingimuse klassivõitluseks.

  • Mis on kodanlus ja mis on tööliskond? See on ainult halb ja kunstlik fiktsioon. Ei ole midagi nii kitsalt piiratud kodanlust ega tööliskonda, vaid on üksainus rahvas, mis koosneb rikkamatest ja vaesematest.
  • Iga tööline on küps kodanlaseks, pange seda tähele, iga töölise suurim unistus on hästisöönud burzhui! Andke töölisele natuke varandust, kohe on ta kodanlikum kui kodanlane ise ega taha enam mingist klassivõitlusest burzhuaasia vastu teadagi!