Sotsiaalne sugu

Allikas: Vikitsitaadid

Proosa[muuda]

  • Sotsiaalse soo väljenduste taga ei ole sooidentiteeti; see identiteet sünnib nendesamade "väljenduste" esitamise käigus, mis öeldakse olevat selle tulemused.
  • Nii ei ole sotsiaalse soo suhe kultuuri samasugune kui on bioloogilise soo suhe loodusse. Sotsiaalne sugu on ühtlasi diskursiivne/kultuuriline vahend, mille abil luuakse "sooline loodus" või "looduslik sugu", mis kehtestatakse "diskursuse-eelsena", kultuurieelsena, poliitiliselt neutraalse pinnana, millel kultuur toimib.
    • Judith Butler, "Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity", 1990


  • Sotsiaalne sugu on iselaadne jäljendus, millel puudub algupärand. Õigupoolest on see niisugust laadi jäljendus, mis loobki kogu algupärandi mõiste jäljenduse enda mõju ja tagajärjena.
    • Judith Butler, "Imitation and Gender Insubordination", rmt: "Inside/Out", 1991, (toim Diana Fuss)