Leonid Kravtšuk

Allikas: Vikitsitaadid

Proosa[muuda]

  • Praegu uuritakse meie vabariigi kõrgeimas parteikoolides probleemi, mida nimetatakse nii: "Majandusjuht kollektiivi kasvatajana." Seda vaadeldakse kahest lähtepunktist. Kõigepealt juhi oma töö seisukohalt, sellest, kuidas ta täidab oma teenistuslikke, funktsionaalseid ülesandeid koos poliitilise hinnangu andmisega lõpptulemusele. Küsimus on seatud nii, et valida kõigisse töölõikudesse inimesed, kes tagavad oma praktilise, funktsionaalse tegevusega poliitilise kursi järgimise, näevad oma töö sotsiaalseid tagajärgi. (lk 30)
  • Kui kollektiivis valitseb loominguvaim, kui juht suunab teda teaduse ja tehnika progressi, tootmise intensiivistamise, distsipliini ja organiseerituse tugevdamise uute ülesannete lahendamisele, siis sammub see kollektiiv tõusuteed. Kui seal ongi puudusi ja lahendamata probleeme, valitseb kollektiivis siiski tõeliselt optimistlik õhkkond. (lk 30-31)
  • Võib öelda, et viimasel ajal on osal juhtidest kujunenud omamoodi pidurdussüsteem partei ja valitsuse otsuste suhtes. Paljud on nendega nõus, toetavad neid sõnades vägagi tuliselt, kuid täitmist pidurdavad. On tekkinud mingi Kornei Tšukovski luuletusest tuntud isiku tüüp, kellel on sotsialismis hea, kes valmistab ebakvaliteetset toodangut, ajab taga plaaninäitajaid, saab preemiaid ja istub presiidiumides, aga see, et ta toodab ühiskonnale mittevajalikku, huvitab teda vähe. (lk 31-32)
  • Kahjuks on mõni juht õppinud küll puuduste põhjusi seletama, mitte aga ülesannete täitmist taotlema. Mõnikord seletatakse üpris kõrgetest kõnetoolidest ning saalis istujad usuvad tõesti seda inimest. Samal ajal aga on ta pühendanud terve elu puuduste seletamise selgeksõppimisele. Nii on tal kerge elada. (lk 32)
  • Ukraina NSV eripära silmas pidades on meie töös väga tähtis anda juhtivale kaadrile teadmisi vastupropaganda seaduspärasuste valdkonnast. Teatavasti seisab meie vabariik ideoloogiliste vaenlaste plaanides erilisel kohal. Praegu tegutseb piiri taga 400 natsionalistlikku organisatsiooni, gruppi ja perioodikaväljaannet eraldi meie vabariigi vastu. 28 tundi antakse ukrainakeelseid raadiosaateid. Vaenlane püüab meile saata tuhandeid, isegi sadu tuhandeid eksemplare kõikvõimalikku kirjandust. Lühidalt, ideoloogiline vaenlane püüab kasutada igasuguseid kanaleid meile sisse imbumiseks ning meie vabariigi elanike mõjutamiseks. Eriti püütakse avaldada mõju elanike sellele osale, kes ei ole niisuguse maskeeritud rünnaku tagasitõrjumiseks ideeliselt ette valmistatud. Seepärast pöörab meie vabariigi parteiorganisatsioon kaadrile vastupropagandaoskuste õpetamisele väga suurt tähelepanu. (lk 32-33)
  • Suurt kasu on meile andnud ka poliitilise kalendri koostamine. Selles kajastuvad tähtpäevad, mida kodanlik vaenlane meie vastu kasutab, ning kampaaniad, milleks nad valmistuvad. See kordub aastast aastasse. (lk 33)
  • On ju täiesti selge, et inimene, kes astub kuulajate ette, kirjutab ajalehes või esineb televisioonis, peab oma probleemi tundma. (lk 33-34)
    • Leonid Kravtšuk, Ukraina KP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja, "Aja nõudeid arvestades", rmt: "Juht - poliitiline kasvataja", 1986, lk 30-34