Mine sisu juurde

Pilvelõhkuja

Allikas: Vikitsitaadid
Tüüpilised kõrgevõitu eluhooned Hongkongis

Draama[muuda]

  • [Sander:] Ja. Koduteel sõitsime jälle ühes, nagu tema soowil kokku olime leppinud. Nüüd ei pidanud ta enam suud. — Tema plaan on umbes seesama, mis sinulgi, kuid wõrdlemata suurem, julgem, ja seejuures poole odawam!
[Westmann:] piinatud põnewusel. Soo — kudas siis?
[Sander:] tähtsalt, hooplewalt. Amerika süstem. — Kõige uuem. — Ehitustehnika wiimane sõna. — Muidugi rauakonstruktsion. — Wähe tööd, wähe materjali. — Ja mis peaasi (käsi kõrgesse ajades) õhku — õhku, papa, — õhk ei maksa midagi — — ühe sõnaga: esimene Eesti pilwelõhkuja — wiiekümne wersta peale ümberringi näha!
[Westmann:] kõrwu hoides, ägawalt. Wiiekümne wersta peale! — — Sina kurat — sina wiimane kurat! — — Kas tal siis nii palju kapitali on?

Proosa[muuda]

  • Selleks, et ülistada jaapani vaase - või kallima küüneotsa, fajanssi (nagu teie, esteedid), või pilvelõhkujaid (nagu teie, futuristid) - piisab näimisest.
Selleks, et kõnelda Jumalast, päikesest, armastusest - tuleb olla.
Luule on olemine: teisiti ei saa.


  • Miski ei saanud enam puutumata jääda. Kõik pidi pideva arengu eest kõrvale astuma. Neil, kes asju otsustavad, paistis olevat ühine hirm jätta kas või mõni üksik väike kohake planeerimata ja ebareeglipäraseks. Linna ja selle lähiümbruse iga ruutmeeter tuli välja arendada ja lülitada linna planeerimisse. Tundus, et iga poliitiku unistus oli lammutada maha mingi vana tööstuspiirkond, et ehitada omaenda mälestuseks mõni pilvelõhkuja. Ta oli täiesti veendunud, et tulevaste poliitikute kõige kõrgemalt hinnatud omadus on sentimentaalsuse täielik puudumine ja totaalne huvipuudus mineviku vastu. (lk 21)

Välislingid[muuda]

Vikipeedias leidub artikkel