Mine sisu juurde

Plaan

Allikas: Vikitsitaadid

Plaan on unistus, millele on lisatud rehkendused.

Proosa

[muuda]
 • Sest kogu võim, mis usaldatakse teatud eesmärgi saavutamiseks, on selle eesmärgiga ühtlasi piiratud, ja mil iganes seda eesmärki ilmselgelt eiratakse või vastustatakse, kaotab seadusandlik kogu paratamatult rahva usalduse ning võim läheb taas üle neile, kes selle seadusandlikule kogule olid andnud ning kes võivad selle paigutada uuesti sinna, kuhu nad oma turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks kõige kasulikumaks arvavad. Nii säilitab kogukond katkematult oma kõrgeima võimu päästa end igaühe, ka seadusandjate eest, mil iganes nood on nii rumalad või kurjad, et sepitsevad ja viivad ellu plaane alamate vabaduse ja omandi vastu.
  • John Locke, "Teine traktaat valitsemisest", 13. peatükk. Tõlkinud Alar Kilp


 • Plaani nurjumise vastu ei ole paremat lohutust kui otsekohe uus teha või mõni varuks hoida.


 • Plaani, mille iga osake tõotab naudingut, pole iial võimalik edukalt ellu viia. Kõikehõlmava pettumuse eest kaitsevad meid ainult väikesed äpardused üksikasjades.


 • Ainult neljas kuninga poegadest, Ramses, kelle oli sünnitanud kuninganna Nitokris, ülempreester Amenhotepi tütar, oli tugev nagu härg Apis, kartmatu nagu lõvi ja tark nagu preestrid. Lapsest saadik ümbritses ta ennast sõjaväelastega ja juba siis, kui ta oli alles lihtne kuningapoeg, kõneles ta sageli: "Kui jumalad ei oleks teinud mind kuninga nooremaks pojaks, vaid vaaraoks, ma alistaksin nagu Ramses Suur üheksa rahvast, keda Egiptus veel ei tunne, ehitaksin templi, suurema kui terve Teebai, endale aga püstitaksin püramiidi, millega võrreldes Cheopsi hauaehitus oleks nagu roosipõõsas kõrge palmipuu kõrval."


 • Kõrbojal ei tohi palju plaanitseda ega kavatseda, muidu hakkad oma plaane ja kavatsusi rohkem armastama kui Kõrboja ennast.


 • ... sageli pannakse imeks, millise kergusega võib üks naine hüljata muusika, õpingud, ameti, niipea kui on leidnud abikaasa; seda seetõttu, et ta ei võta oma tulevikuplaane kuigi tõsiselt ega leia nende teostamisest suuremat tulu. Kõik ohjeldab naise auahnust ja tohutu sotsiaalne surve kannustab teda otsima oma ühiskondlikku positsiooni ja õigustust abielus. Loomulikult ei püüagi ta omapäi otsida endale kohta maailmas või teeb seda vaid arglikult. Seni, kuni ei teostu täiuslik majanduslik võrdsus ning kuni tavad lubavad naisel abikaasa ja armukesena meeste eesõigustest kasu lõigata, püsib naises unistus passiivsest edenemisest, mis pärsib tema eneseteostust. (Kujunemine, lk 254)


 • Ma räägin seda lugu illustreerimaks ammu aega tagasi armees kuuldud väite – plaanid on väärtusetud, planeerimine on see mis loeb – paikapidavust. Selles on oluline erinevus, sest kui planeerida hädaolukorraks, siis tuleb alustada sellest, et juba hädaolukorra definitsioonist tuleneb, et see on ootamatus, mistõttu see ei kulge ette plaanitud viisil.
Ehk siis, esmalt tuleb võtta kõik ülemisel riiulil olevad plaanid ning need aknast välja visata ja seejärel alustada otsast peale. Kuid, kui sa ei ole planeerinud, siis sa ei sa ka tegevusega alustada, vähemasti mitte mõistuspärasel viisil.
See on põhjus miks planeerimine on nii oluline. Et hoida end probleemi, mida sul tuleb ühel päeval hakata lahendama või aidata lahendada, loomuomadustega kursis.
 • I tell this story to illustrate the truth of the statement I heard long ago in the Army: Plans are worthless, but planning is everything. There is a very great distinction because when you are planning for an emergency you must start with this one thing: the very definition of "emergency" is that it is unexpected, therefore it is not going to happen the way you are planning.
So, the first thing you do is to take all the plans off the top shelf and throw them out the window and start once more. But if you haven't been planning you can't start to work, intelligently at least.
That is the reason it is so important to plan, to keep yourselves steeped in the character of the problem that you may one day be called upon to solve--or to help to solve.


 • Väikevend vihastas tõsiselt.
"Jah, aga kuidas sa sellest loost välja tuled?" küsis ta ägedalt. "Kuidas sa mõtled pääseda, kui siia tuleb hulgaviisi rahvast?"
Seepeale pani Karlsson pea viltu ja piilus vidukil silmadega Väikevenna poole.
"Selleks on olemas kolm teed, sa ju tead. Tirriteerimine, tembutamine ja figureerimine. Ma kavatsen kõiki kolme kasutada."


 • Eesti suudab olla maailmakultuuri üheks sõlmpunktiks 30 aasta pärast, kui me sihikindlalt tegutseme. Ta võib ka olla laostuse äärel, kui me siht on udune ja õnn halb. Meil on vaja plaani, et jõude pikaajaliselt suunata. See on tee me kõigi võimete ülimaks kasutamiseks. Igaühele meist on see tee välja halli argipäeva ringist. Homne päev ei ole enam tänase mõttetu korre. Homne päev on üks kümnest tuhandest väikesest sammust sihi poole, kuhu sammub miljon teist inimest.
 • Inimlikkus ja sallivus on selle plaani põhialused. Me arendame eestlust inimluse raames, mitte selle kulul. Plaanile ei hakka me elusat inimest ohvriks tooma. Iseäranis ei tohi see plaan kujuneda löögipuuks mingi kitsarinnaliste fanaatikute rühma käes, kõigi teisitimõtlejate vastu.
 • Hoidkem oma tegevus kooskõlas plaaniga, või neutraalne. Olgem sallivad nende suhtes, kelle rajad kulgevad teispool keskteed. Krediitkassa ja Irboska, Tartu vanglakaev ja Näituseväljak ei tohi korduda.
 • Plaani asukoht me tegevuses on ajaliselt piiratud kahes suunas. Ühelt poolt ei esita ta rahvuslikku "lõppsihti", vaid ainult sihte, mis on soovitavad ja saavutatavad järgmise 30 aasta jooksul. Teiselt poolt ei anna ta ka operatiivseid juhiseid lühiajaliseks taktikaks. Ta ei saagi neid anda, sest taktikad olenevad ju üksikisiku asendist kesktee suhtes. Plaan asetab aga me lühiajalised aktsioonid selgemasse perspektiivi ja võimaldab vältida neid, mis võiksid meile pikaajaliselt olla kahjulikud.
 • Ja siis on aeg plaan tunnistada aegunuks. Ta ei tohi jääda veskikiviks meie järgneva põlve kaela. Katsuda plaani kestvust pikendada tähendaks teda reeta. Järgnevad põlved peavad olema vabad tegema oma plaani või ka mitte mingit plaani; igal juhul peab toimuma uus kriitiline analüüs. Meie põlvkond on aga rahva olemise ja mitte-olemise kaalukeelel, ja meie eneseteostus nõuab plaani. Me suudame. Ja meil on 30 aastat. 30!
  • Rein Taagepera, "Variant kujutlustele Eesti tulevikust "30 aasta plaan". Esitet metsaülikoolis 1971. Viimistlus a 1972", Vikerkaar 10/1988, lk 39-45


 • Tollimäge ei saanud muidugi võrrelda küla parimate taludega, nii hoonete kui ka põldude poolest arvati teda rohkem viimaste kilda. Aga seda raakas maad oli tal rohkesti ja kui hektareid lugeda, siis võisid sa julgesti tulevikuplaane pidada. Ja ega sa nii päris pisikeste plaanidega leppinudki. Sel ajal ju muud unistust õigel mehel polnudki kui see, kuidas naabrit üle trumbata, kuidas kõrgemad kambrid ja kõvemad tallid ehitada, kuidas põllupiire laiemale nihutada ja niikaugele jõuda, et üleaedne kadedusest kõrvu hakkaks kratsima. Ega's sinagi teisest taignast olnud. (lk 52)
  • Veera Saar, "Surnuist ei räägita...", rmt: "Isa niinepuu", 1977, lk 47-70


 • Ma paistsin olema ainuke endale tuttav isik, kellel pole plaani, mis tõstaks maailma jalule ja pühiks pisara igast silmast. Mõni ime, et ma end omal maal võhivõõrana tundsin. • Kuna Stalin ei selgitanud ja ei esitanud oma vaatenurki ja plaane, mõtlesid paljud, et tal üleüldse neid ei olnudki – see on tüüpiline intelligentide-lobamokkade viga.
  • Viktor Suvorov, "Jäälõhkuja: kes alustas Teist maailmasõda" (Tallinn: Olion, 2000), lk 381


 • Mõni töö pakub suurt sissetulekut, inkremente. See siin pakkus - noh, lausa vastupidist, kuid see oli vähemalt soojas ja sellele oli üsna kerge pihta saada. Natukese aja pärast tabas Mort rütmi ära ja hakkas omaette mängima seda planeerimismängu, mida kõik sellises olukorras mängivad. Nii, mõtles ta, peaaegu veerand on tehtud, ütleme, samahästi kui kolmandik, nii et kui ma olen selle nurgaga seal heinaredeli juures ühele poole saanud, on juba üle poole valmis, ütleme siis juba viis kaheksandikku, mis tähendab veel kolme kärutäit ... See ei tõesta suurt midagi peale selle, et universumi aukartustäratavat hiilgust on palju lihtsam mõista, kui me mõtleme sellest kui väikeste tükkide kogumist.
 • Terry Pratchett, "Mort", tlk Allan Eichenbaum, 1999, lk 38-39


 • Minu arvates tuli elu kas või natukene planeerida ja ka plaani järgi elada. Pentti arvates polnud plaanipidamist tarvis. Elu läheb, nagu ta läheb, ja enamasti läheb halvasti. Ometi ei oleks ta kannatanud, kui mina oleksin asju niisama muretult võtnud kui tema. Mõistsin, kui võimatut ta nõudis: oleksin pidanud elama jalad maas ja õhus korraga.


 • [Voldemort:] Ma olen olnud hooletu ning nii on mu kavad nurjanud õnn ja juhus, need parimate plaanide rikkujad. (lk 11)
 • "Kas te plaanite karjääri võluõiguses, preili Granger?" küsis Scrimgeour.
"Ei plaani," vastas Hermione järsult. "Ma loodan maailmas midagi head korda saata!" (lk 108-109)


 • Jamesi sünniaeg oli planeeritud, nagu oli planeeritud kõik Anna elus. Ta arvas, et kevad on lapse ilmaletoomiseks ideaalne aeg ning Whalsay on lapse kasvatamiseks imehea koht. Sünnitus oli olnud valusam ja verisem, kui ta oli ette kujutanud, kuid nüüd oli see möödas, ja polnud ühtki põhjust, miks nende pereelu poleks pidanud sujuma. • Kui oleksime 15 kuni 20 aastat tagasi püüdnud teha Helsingi ja Tallinna vahelise laevaliikluse prognoosi ja keegi oleks pannud kirja, et viis miljonit soomlast – aga see on peaaegu Soome rahvaarv – sõidab igal aastal [üle lahe], siis ei oleks ka keegi seda uskunud, aga see toimub.
 • Tegelikult on selliseid näiteid 1990ndatest, kui areng oli veel palju aeglasem, kus riigid on teinud otsuse toetada teatud majandussektoreid eriti hästi, et oleks arengut. Näiteks Soome on väga olulisel määral toetanud majanduse arengut riigi rahaga, aga nendes sektorites, mida peeti siis perspektiivikateks ja mis sellel hetkel olid seda. Aga niimoodi tehes muudame oma majanduse vähem vastupidavaks, sest kui meil on rohkem mitmesuguseid tegevusi, siis peame majanduskonjunktuuri muutustele lihtsalt paremini vastu.


 • Et tütart päästa, temani jõuda, on vaja raha. Raha on vaja selleks, et osta autole bensiini. Auto on alles, kuigi tšetšeenid tahavad seda koduõuest ära viia. Nõuavad võtmeid. Mõhhailo ei anna. Kas tapavad? Ei tapa seekord. Nõuavad mootorratast. Ei saa. Kas tapavad? Ei tapa seekord. Autota Mõhhailo plaan ei teostuks. Autota ei pääseks nad kuidagi Mariupolist minema.
 • Et pommide all ellu jääda, peavad olema puud, saag, vesi, leib, või, käru, loetleb Mõhhailo. Ja plaan, olgu see inimese või Jumala oma, lisan ma mõttes.


Luule

[muuda]

Siis tirid saksa saani
suvel, parmude all.
Täidad mõisale plaani,
mokake madalal.

 • Juhan Viiding, "Tallipoisi rahvalaul" kogust " Elulootus" (1980), lk 31


Ajudes mustad kaanid,
silmis neuralgia rusikad.
Hüvasti, õilsad plaanid –
naine, kiiktool ja hõbelusikad!


Vaata ka

[muuda]
Vikipeedias leidub artikkel