Matteuse evangeelium

Allikas: Vikitsitaadid
Rembrandt, "Apostel Matteus ingliga" (1661)
Henrik Olrik (1830-1890), "Mäejutlus", Kopenhaageni Püha Matteuse kiriku altar
Carl Bloch, "Jeesuse kirgastamine" (1872). Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus.3 Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga.4 Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: "Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe." (Mt 17:2-4)
Anna Lea Merritt, "Kitsa värava valvurid" (1894)

Matteuse evangeelium on Uue Testamendi esimene raamat ja üks kolmest sünoptilisest evangeeliumist, kirjutatud umbes aastatel 80-85 kreeka keeles ja Markuse evangeeliumile toetudes. Raamat on adresseeritud kristlikele juudi kogukondadele ning sisaldab palju viiteid Vanale Testamendile, näidates Jeesust ettekuulutuste täitja ja messiana ning esitades kohe esimese peatükis Jeesuse sugupuu Abrahamini välja. Evangeelium on üks autoriteetsemaid kirjalikke allikaid Jeesuse elu ja õpetuse kohta, sest selle 5.-7. peatükis (Mäejutlus) on välja toodud põhilised õpetuslikud alused ja meieisapalve.

Tsitaadid[muuda]

 • [Jeesus:] Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
  Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.
  Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
  Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.
  Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
  Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.
  Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.
  Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.
  Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.
  Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.
  • 5:3-12
 • [Jeesus:] Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistaks kõigile majasolijatele.
  • 5:14-15
 • [Jeesus:] Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.
  Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb: "Tola!", peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: "Sina jäle!", peab minema tulepõrgusse.
  • 5:21-22
 • [Jeesus:] Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!
  Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!
  • 5:38-39
 • [Jeesus:] Kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks!
  • 5:41
 • [Jeesus:] Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!
  Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!
  Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama?
  • 5:43-47


 • Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.
  • 7:14
 • [Jeesus:] Suu räägib sellest, millest süda on tulvil.
  • 12:34
 • [Jeesus:] Kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku.
  • 15:14
 • [Jeesus:] Kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: "Siirdu siit sinna!", siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu.
  • 17:20
 • [Jeesus:] Kui su käsi või jalg ajab sind patustama, siis raiu ta ära ja heida minema! Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu kui kahe käega ja kahe jalaga olla visatud igavesse tulle.
  • 18:8
 • [Jeesus:] Mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.
  • 18:18
 • [Jeesus:] Paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud.
  • 20:16
 • [Jeesus:] Puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks!
  • 23:26
 • [Jeesus:] Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
  • 24:35
 • [Jeesus:] Pista oma mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad!
  • 26:52
 • Kui siis Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahvahulga ees oma käsi, öeldes: "Ma olen süüta selle verest! Küll te näete!"
25 Ja kogu rahvas kostis talle: "Tema veri tulgu meie ja meie laste peale!"
 • 27:24-25
 • Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: "Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!"
 • 28:5-6

Teose kohta[muuda]

 • [Luca:] "Kuidas me teame, et sa tõesti arst oled?”
"Aa." Mees tõstab sõrme ja võtab siis tagataskust rahakoti. Seal on isikut tõendav dokument. Tema pildiga. Sellel on kirjas "Doktor Ricardo Montanero-Alcán." Luca hingab dokumendi peale, enne kui selle tagasi annab.
"See ei tõesta midagi," tähendab Soledad. "Sa võid olla arst, ja sellele lisaks ikkagi ka uimastikaubitseja. Sa võid olla arst, õpetaja, preester. Sa võid olla föderaalpolitseinik ja ikkagi inimesi mõrvata." Arst noogutab ja pistab rahakoti teksaste taskusse tagasi. "See on tõsi," möönab ta.
"Ja miks sa üldse tahad meid aidata?" küsib Soledad.
Mees puudutab kuldset krutsifiksi oma kaelas. "Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa; mul oli janu, ja te jootsite mind."
Lydia lööb automaatselt risti ette. "Ma olin võõras, ja te võtsite mind vastu." Ta lõpetab pühakirjarea ja annab veekanistri Rebecale, kes joob vaid veidi, enne kui selle omakorda Soledadile edasi annab.
"Me peaksime temaga kaasa minema," teatab Luca.
Mees laseb Soledadil enne oma telefoni sirvida. Ta näitab tüdrukule oma Facebooki lehekülge, oma naise ja laste fotosid. Soledad on nii näljane, nii kurnatud. Ta annab järele. (lk 309; tsitaadid Mt 25:35)


 • Neetud on need, kes vaimust vabad, sest iga nende raja lõpus on tellistest müür. Neetud on rõõmsad, sest paratamatult tehakse nende eksitus neile selgeks. Neetud on, kes jaksavad, sest nende õlgadele langeb iga uus koorem. Neetud on maa sool, sest kiirete jõgede sees lahustuvad tema sõnad. Neetud on emad, sest keegi ei saa olla kahes kohas korraga, ehkki nii nende lapsed kui ka nende maailm seda ootavad. Neetud on naised, sest nad ei oska iial aimata, kes ja millal. Neetud on mehed, sest nad ei oska iial aimata, kas ja kuidas. Neetud on prillikandjad, sest nad teavad liiga palju. Neetud on need, kes vaimust vabad. Neetud on, kes jaksavad. Neetud on, kelle hääl kõlab, sest nad laulavad sõnu, mille eest makstakse. Neetud on õiguseotsijad, sest neid nuheldakse kahekordselt. Neetud on, kes jaksavad, sest koorem nende õlgadel aina kasvab ja kasvab.

Välislingid[muuda]