Vladimir Putin

Allikas: Vikitsitaadid
Vladimir Putin (2020)

Vladimir Vladimirovitš Putin (sündis 7. oktoobril 1952 Peterburis, endises Leningradis) on Venemaa diktaator ja sõjakurjategija. 2000–2008 oli ta Venemaa president, 2008-2012 peaminister ning 2012. aastast taas president. Ühtlasi on Putin Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude ülemjuhataja ja Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu esimees.

Intervjuud[muuda]


  • [ Thomas Roth:] Euroopa Liidu eesistujamaa Prantsusmaa välisminister härra Kouchner väljendas hiljuti muret, et järgmiseks konfliktiks võib saada Ukraina, täpsemalt Krimm ja Sevastopol kui Vene sõjalaevastiku mereväebaas. Kas Krimm ja Sevastopol on Venemaa sihtmärkideks.
  • [Putin:] [...] Krimm ei ole mittemingisugune vaidlusalune territoorium. Erinevalt Lõuna-Osseetia ja Gruusia vahelisest konfliktist pole seal mingisugust etnilist konflikti olnud. Ja Venemaa on tänase Ukraina piire juba ammu tunnustanud. Tegelikult oleme oma piiriläbirääkimised üldiselt lõpetanud. Räägime piiri mahamärkimisest, aga need on juba tehnilised küsimused. Küsimus mõne sellise Venemaa eesmärgi kohta kannab minu arvates provokatiivset alatooni. Seal, ühiskonna sees, Krimmis, toimuvad keerulised protsessid. Probleeme on krimmitatarlastel, ukrainlastel, venelastel, slaavi elanikkonnal üldiselt. Kuid see on Ukraina enda sisepoliitiline probleem. Meil on Ukrainaga leping meie laevastiku viibimise kohta kuni 2017. aastani ja me lähtume sellest lepingust.
  • корр.: — Министр иностранных дел Франции, председательствующей в ЕС, господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь, как база российского Военно-Морского Флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России?
— [...] Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идёт о демаркации, но это уже технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этим соглашением.

Sõnavõtud[muuda]

  • Kõigepealt tuleb tunnistada, et Nõukogude Liidu kokkuvarisemine oli sajandi suurim geopoliitiline katastroof. Vene rahvagi jaoks on sellest saanud tõeline draama. Kümned miljonid meie kaaskodanikud ja kaasmaalased osutusid olema väljaspool Venemaa territooriumi. Lagunemiseepideemia levis ka Venemaale endale.
  • Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию.

Tema kohta[muuda]  • Meil siin, läänes, on raske tunnistada, et kui ülejäänud Euroopa on üles ehitanud demokraatliku, õiglase ja rahumeelse korra, siis Venemaa on jäänud pidama aastasse 1939. Et kusagil on uhkes üksinduses diktaator, kes sepitseb ebainimlikku sõda. Diktaator, kes peaks kuuluma ajalooraamatutesse, on tegelikult võimul.
Samal ajal kui meie, lääne inimesed tegeleme igapäevaselt sellega, et inimestel oleks tööd, et nad saaksid vaktsineeritud ega oleks suurte küttearvetega liigselt koormatud, on äkitselt genotsiid meil lausa ukse taga.  • Sõda Ukrainas pole ainult Putini sõda. Ukrainasse tuli 200 000 sõdurit, Venemaal toetab sõda 70 protsenti elanikkonnast. Mis Putin?
Vene sõdurid saab jagada kahte kategooriasse: ühed, kes ehmuvad ja tahavad otsa ümber pöörata, ning teised, kes on täielikud röövlid, tulid rüüstama ja tapma. Nende nekrutid pole moraalselt tugevad. Nad satuvad paanikasse ega tea, mida teha. Paraku ei tea keegi, kes vastastest on tapja ja kes kardab.  • Peateema oli loomulikult Ukraina sõda. Vladimir Putin, kuigi ta istub kuskil oma punkris, oli kõikides paneelides virtuaalselt kohal. Ilma tema käitumist arutamata ei saa kaasaja poliitikat arutada, vähemalt meie regioonis.
  • Suurem osa Venemaa elanikkonnast usaldab Putinit ja ei mõista hukka Ukraina aktsiooni. Ja see ei ole mitte ainult propagandast ja infopuudusest. Paljude venemaalaste jaoks ei ole probleem mitte see, et rünnati, vaid see, et ukrainlasi ei võideta. Siin on reeglina süvapsühholoogilised ajaloolised põhjused ja need ei tõota tulevikuks midagi head.
  • 2014. aasta mais, pärast Krimmi annekteerimist, Berliinis peetud kõnes võrdles Zabužko Putinit Hitleriga, mispeale tema mikrofon kiiresti välja lülitati. 8. märtsil 2022 tegi Zabužko omamoodi ajalugu, esinedes esimese inimesena, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik ega ametnik, Euroopa Parlamendi täiskogu ees. Ta kordas oma võrdlust - ning seekord talle aplodeeriti. "Palju elusid oleks võinud päästa," ütles ta, "kui EL ja USA oleksid ärganud kaheksa aastat tagasi, kui Putin tungis Krimmi. Uus Hitler oli valmis jätkama sealt, kus eelmine pooleli jäi. Kirjanikuna, kes teab keelest ühte koma teist, tahan teile öelda, et see on juba sõda, mitte pelgalt kohalik konflikt. Uskuge Putinit, kui ta oma ambitsioonidest räägib." (lk 115)

Välislingid[muuda]

Vikipeedias leidub artikkel