Mine sisu juurde

Ladina keel

Allikas: Vikitsitaadid
Hümni "Viha päev" algus ladinakeelsest surnumissast. Liber usualis.

Ladina keel on romaani keel itali keelte rühmast. Algselt kõnelesid seda latiinid tänapäeva Itaalias. Hiljem oli ladina keel kasutusel riigikeelena kogu Rooma impeeriumis, selle languse järel kirikukeelena kogu Euroopas kuni reformatsioonini ja katoliku kirikus tänapäevani, kuid ka teaduskeelena varauusaja lõpuni. Seetõttu on ladina keel avaldanud suurt mõju kogu Euroopa, kaudselt aga ka terve maailma keeltele.

Proosa[muuda]

 • Ka sel õhtul istus Aramis süngelt mõttes. D'Artagnan päris, mis on tema sügava kurvameelsuse põhjuseks. Aramis vabandas ennast sellega, et tal olevat vaja kirjutada tulevaks nädalaks ladinakeelne kommentaar "Püha Augustinuse" kaheksateistkümnenda peatüki kohta ja see tegevat talle tõsist muret. (lk 183)
 • "Jah, pind on täis külvatud," ütles jesuiit, "ja meil ei tule karta, et üks osa seemnetest oleks langenud kaljule, teine osa teeliiva ja et taevalinnud oleksid ära nokkinud ülejäänud, aves coeli comederunt illam."
"Et sa katku kõngeksid koos oma ladina keelega!" kirus endamisi d'Artagnan, kes tundis, et ta jõud hakkab üles ütlema. (lk 259)


 • Mis kasu pidi mulle sest tulema, kui teadsin, et isa ladina keeli "pater", ema "mater" on, eks nad taadiks, memmeks sellegi pärast jäänud? [---] Meil oli kesknädala pärast lõunat, kus haritud maailmas ühtegi poissi kooliga ei waewata, kaks tundi sääl ära istuda; see ülekohus juba täitis meie südamed püha wihaga, ja weel missugused tunnid!
  • Oskar Kallase koolipõlvemälestustest (OK. "Kui mina alles noor weel olin". – Eesti Üliõpilaste Seltsi album II. Jurjev: Eesti Üliõpilaste Selts, 1894, lk 121–127: lk 122–123)


 • "Kuidas võite teie teiste ees härra Maurusele öelda, et teie võite ära minna?" algas direktor. "Kuhu teie lähete, kui teil ei ole raha? Kus õpetatakse teile ladina keelt, kui teil ei ole maksa?"
"Ladina keel jääb siis õppimata," vastas Indrek.
"Teie olete hull, teie olete tõepoolest hull!“ hüüdis direktor."Teie tulete siia, et ladina keelt õppida, ja kui härra Maurus laseb teid ilma rahata õppida, siis ütlete: jääb õppimata. Ladina keel jääb õppimata! Kas te siis põrmugi ei mõista, mis te räägite? Mis te siis õieti tahate? Tahate, et härra Maurusel peavad ainult niisugused puupead olema, nagu need kolm seal all seisid, ühel nägu nii, teisel nii, kolmandal nii." Direktor püüdis iga nimetatu nägu jäljendada. "Arvate, et niisukeste nägudega õpitakse ladina keelt ja algebrat?" • Kevad on Roomas arenenud juba nii kaugele, et paljud tavernad on tõstnud lauad välja aeda puude alla. Kui ma ühest sellisest oaasist mööda läksin, kuulsin korraga tuttavat üliõpilaslaulu:
Meum est propositum
in taberna mori…
Olin kohe kindel, et need pidid olema sakslased, sest ükski teine rahvas ei tarvita ladina keelt ainult lõbu pärast.


 • [Julian Morrow:] "Järgmisel aastal hakkan teile andma ladina keelt. See on raske, aga kreeka keele tundmine teeb asja lihtsamaks. Kõige rahuldustpakkuvam keeltest — ladina keel. Selle õppimine valmistab teile kindlasti rõõmu."
  • Donna Tartt, "Salajane ajalugu", tlk Liina Viires, Tallinn: Pegasus, 2007, lk 31 • Ristiusustamisel Konstatinoopoli poolt olid kogu Venemaa ajaloole fataalsed tagajärjed. Erinevalt roomakatoliku kirikust, mis nõudis oma mõjualas ladina keele kui ainsa liturgiakeele kasutamist, tõi ortodoksi kirik venelastele kahe Bütsantsi õpetlase, vendade Kyrillose ja Methodiose spetsiaalselt lõunaslaavlaste jaoks arendatud kirikuslaavi keele, mis ei võimaldanud idaslaavi hõimude osasaamist antiigist ega Euroopa rahvaste arengust. Ladina keel kujutas endast tsivilisatsiooni tuiksoont, sellest sai teaduse, meditsiini ja õiguse keel, oikumeenia lingua franca. "Surnud" keelest sai Lääne-Euroopa ajaloo eluallikas, samal ajal kui venelastele oli loodud surnud kirikukeel, mis püsis sajandeid mumifitseerituna, omamata mingit mõju teaduse ja ühiskonna progressile. Juba keelelistel põhjustel jäid venelased renessansist, reformatsioonist ja valgustusajastust puutumata.
  • Mihhail Šiškin, "Sõda või rahu", tlk Tiiu Relve ja Krista Räni, LR 35-37 2022, lk 23


Luule[muuda]

 • Nad on lapsed ja nad lihtsalt ei salli, et vihm räägib ladina keelt.
Las ta räägib! Ta sõnad on rängad. Juba mõistan ma mõndagi neist.


Vaata ka[muuda]

Välislingid[muuda]

Vikipeedias leidub artikkel